Stichting Stoombaggermolen "Vooruit"

De Stichting

De stichting heeft ten doel:

#1 Restaureren

De stoombaggermolen Vooruit als belangrijke exponent van ons industrieel erfgoed te restaureren, in werkbare staat te brengen en vervolgens in stand te houden.

#2 Exposeren

De stoombaggermolen Vooruit te exposeren om het publiek met techniek en natte waterbouw bekend te maken en met name bij jongeren belangstelling te kweken voor techniek en in het bijzonder voor het kiezen van een loopbaan in de natte waterbouw.

#3 Verrichten

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

#1 Verwerven

Het verwerven van gelden van sponsors, fondsen, donateurs, subsidies van de overheid, erfstellingen, legaten en schenkingen.

#2 Tijdens en na de restauratie

De stoombaggermolen na restauratie ter beschikking te stellen aan het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik alwaar de stoombaggermolen door medewerkers van het museum onder stoom zal worden gebracht en  er demonstraties mee worden verzorgd.

Dit punt is nu bereikt en we zijn nu zover dat de oorspronkelijke stichting is opgeheven  en  over is gegaan naar een museum- gerelateerde stichting.

Geregistreerd als een ANBI stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting