2018

Nu begin 2018 zijn we begonnen met het uitzoeken hoe we de problemen die we zijn tegen gekomen mbt de lekke pijpen en de daarbij horende  keuring het beste kunnen oplossen, financieel gesproken dus. Hierbij komt ook nog kijken dat in geval van het weghalen van alle vlampijpen, de ruimte wordt gemaakt om ivm de komende 40- jarige materiaal- conditie keuring van Lloyd’s op plaatsen in de ketel te komen die nodig zijn om die keuring  uit te voeren. Hiervoor  hebben we nog wel twee jaar de tijd.

Besloten is dus op het eind van dit seizoen als ook weer de periodieke keuring van Lloyd’s komt, het onderwerp nieuwe pijpen alsnog te bekijken.

Ondertussen is de ketel weer uit zijn winterslaap en klaar voor gebruik.

Tijdens de laatste voorjaarsstorm hebben we kunnen zien hoe een “krabbend ” anker er uitziet, dit keer boven water! Ook de loopplank heeft het op een haar na toch nog droog kunnen houden.

 

20180118_12595920180118_130047

 

 

 

 

 

Achter de ketel hebben we een paar kleine aanpassingen gemaakt m.b.t . de  spui- en vulleidingen, zo kunnen we nu b.v. wat ketelwater aftappen voor testen. Ook maken we een inrichting met circulatiepomp om tijdens het opstoken het ketelwater rond te pompen voor een gelijkmatiger opwarmen van de ketel.

Jammer genoeg is tijdens het eerste weekend dat we dit jaar gedraaid hebben, er weer een vlampijp gesneuveld, dit is dus de derde.Gelukkig is de plaats van deze pijp niet in de buurt van de vorige, dus is er nog geen sprake van nestvorming. We zullen ook hem weer afstoppen en gewoon wederom een poging wagen! Na dit seizoen moeten er wel maatregelen genomen worden, ook moeten er afspraken met Lloyd’s gemaakt worden, ivm het komende 40-jaarlijks materiaal- conditie onderzoek.

Wat ons wel opviel is dat de lekkage ontstond  vlak nadat we van hout stoken overgingen naar kolen, dus na het ontstaan van een redelijke temperatuur schommeling.

De draaiweekenden gedurende de rest van dit jaar hebben we dan ook alleen hout gestookt, (waarbij de schoorsteen temperatuur niet boven de 250 gr is gekomen) en de pijpen hebben het goed gehouden. We gaan de rest van dit jaar dus over op deze manier van stoken.

Ook nog een grote verandering: Gedurende de helft van dit jaar is de “Vooruit” overgegaan van de “Stichting Baggermolen” naar de “Stichting Stoommachinecollectie Kees Jongert”.

Ook financieel heeft dit gevolgen, voorlopig is er voor de baggermolen nog geen geld beschikbaar, en moeten we met het vervangen van de vlampijpen en het 40-jarig materiaal onderzoek van Lloyd’s uit proberen te houden tot 2020. Dus voorlopig op hout blijven stoken, niet te veel stoomdruk en héél voorzichtig, dus. Wat ook scheelt, is dat de nieuwe circulatie pomp prima blijkt te werken tijdens het opstoken met koude ketel.

Eén van de laatste keren dat we gedraaid hebben, bleek de dagen erna dat van twee van de emmers de bodem er zo’n beetje uit was gevallen.We hebben drie reserve emmers en dus  gaan we nu proberen te reconstrueren hoe ze vroeger een emmer wisselden. De oude emmer kunnen we daarna op het gemak repareren.(en dus géén oud ijzer!)

Nu een paar weken later hebben we  een nieuwe emmer gemonteerd, dit ging aan de hand van verhalen van vroeger heel goed en voorspoedig.

20181004_120559

Ook is het onderhoud van het staalwerk in het SB winch hok ook lekker opgeschoten, de vloerplaten liggen er in en nu gaan we bezig met de riem schachten en het bovenste ronde gedeelte.

Aan BB zijde is het verfwerk zo’n beetje klaar, dat ziet er weer keurig uit. Nu alleen regelmatig bijhouden, dus.

Ondertussen zijn we alweer op het eind van het seizoen beland, en is ook Lichtjesavond weer geweest.Helaas is tijdens deze avond weer een vlampijp lekgeraakt, dit keer toen de stoomdruk even op de 7 bar kwam.

Allereerst zullen we de ketel weer schoonmaken, en klaar maken voor Lloyd’s , en verder alles winterklaar maken.

Het is de bedoeling dat alle flenzen aan de ketel gangbaar gemaakt worden, en al deze aansluitingen voorzien worden van nieuwe pakking.

Wat dus wel verwacht werd, is dat na de pijp inspectie door Lloyd’s de vlampijpen afgekeurd zijn voor verder gebruik.

 

20181115_141506

Hierboven een lekke pijp (zo ziet een pinhole eruit!)

Zodoende zijn we direct begonnen aan de klus om de pijpen te verwijderen, nu op het eind van het jaar hebben we al 23 van de 64 pijpen verwijderd, en gaan hiermee volgend jaar opgewekt verder!

Als nu straks de pijpen eruit zijn, gaan we ook verder met de 40-jaarlijkse materiaal keuring, d.w.z. aan de voor-flens moeten 2 klinknagels worden verwijderd, en op de langsnaad moeten er 9 nagels worden uitgeboord.

Tussen de bedrijven door zijn er aan dek twee riemschachten klaar gemaakt, en de ronde kap boven op de aandrijfwielen op het bordes. Deze moet vervangen worden zodra het wat beter weer gaat worden, tegen het voorjaar dus.

20181115_142850

Zo’n mangat past ook precies!