2017

In dit nieuwe jaar zijn we verdergegaan met de staal werkzaamheden van afgelopen jaar, door nu ook de achterkant van de dekbalk te vernieuwen. Eerst is de torenopbouw met diverse hydraulische vijzels en aangelaste steunbalken gezekerd, zodat alle krachten op de oude balk opgenomen waren, en deze verwijderd kon worden. Eerst moest ook het dekgedeelte onder de balk gedubbeld worden. Hieropvolgend zijn weer de zelfde maatregelen genomen als bij de andere balkhelft dus uitlijnen en gaten boren in de dekverdubbeling en de nieuwe balk en nieuwe fundatiebouten monteren.

Het mag duidelijk gezegd worden, dat met de werkzaamheden i.v.m. het plaatsen van deze dekbalk  een waar huzarenstukje is vertoond!

20170126_130000

 

Uiteindelijk zijn we met dit project geeindigd door het plaatsen van de nog te monteren koppelplaten, en een nieuw gefabriceerd fundatieblok voor het tussenlager van de verhaalkop.

Beneden is de condensor nog geopend voor inspectie en het schoonblazen van de pijpjes.

20170216_12463620170216_124700

 

 

 

 

 

Een volgende werkzaamheid bestond uit het vernieuwen van een afgebroken tapeind bij de pakking gland van de koelwaterpomp.

De oude uitgeboord en nieuw getapt (1/2″). Om hier goed bij te kunnen komen is de zuiger uit de pomp gehaald.Hierbij kwamen we de volgende (nog nooit geziene) versie van een zuigerafdichting tegen. Hij pompt goed, dus zullen we dit niet veranderen!20170309_153218

 

Intussen hebben we de 23e maart proefgedraaid, alles liep voorspoedig,de veiligheden bliezen met 10 bar af. Alleen het onderste handgatdeksel begon wat te lekken bij 10 bar en circulerend ketelwater, dus toen het daar beneden ook warm werd. Later bij lagere druk trok hij weer dicht. Bij de diverse volgende draaidagen is dit verder goed verlopen.

Nu het staalwerk aan de BB-zijde zo’n beetje klaar is, zijn we begonnen met de werkzaamheden aan SB kant. (In hapklare brokken, tussen de geplande draaidagen door.) Hiermee zijn we intussen ook al een heel eind gevorderd, in de laatste week van juli is de dekbeplating onder de SB dekbalk gedubbeld, en het stukje dek tussen de balken in z’n geheel vernieuwd.Met deze handeling is de ruimte bij de machine weer zo goed als lekvrij.

Als voorbeeld hebben we een reserve emmer aan dek gelegd, met behulp van de grote winch. Als de mogelijkheid er is kunnen we hem ophijsen, ter lering en vermaak.20170826_151955

Tijdens het draaiweekend van 26 en 27 augustus, kwam er wat water uit de rookkast, dit bleek een lekke vlampijp te zijn. Het vuur dus laten uit branden, en de machine afgezet.

Bij een koude ketel een paar dagen later de vuurgang schoon- en vrijgemaakt voor inspectie, ook zo de waterruimte. Het bleek een “pitting” – gaatje te zijn en een beetje pitting bleek ook wel aanwezig in de andere pijpen. Na 75 jaar niet zo verwonderlijk, maar we kunnen dus wel rekenen dat dit zich straks gaat herhalen. Misschien is het wenselijk een soort “vlampijpen pot” in te stellen, er moeten straks waarschijnlijk diverse pijpen vernieuwd worden!

De  dagen erna is er materiaal voor proppen en trekstangen aangeschaft , en is begonnen met de werkzaamheden om deze pijp af te stoppen, zodat we volgende maand weer kunnen draaien.

Ondertussen zijn we alweer zover dat we kunnen opstoken en zijn we klaar voor het draaien op zaterdag 23-9 en zondag 24-9.

Het materiaal voor de proppen en de trekstang hebben we belangeloos gekregen van enkele bedrijven, onze dank hiervoor is groot!

 

20170919_141329

De prop in de pijp in het vlamkast gedeelte (zie bovenstaande foto) heeft de meeste moeilijkheden gegeven, het pijpgedeelte  (die 7 mm buiten de pijpplaat uitsteekt)   aan de vlamzijde van de pijpplaat was helemaal gaar en het gedeelte in de pijpplaat moest goed schoongemaakt worden van een aangekoekte en half ingebrande koolaanslag. Tijdens het inschuren van de prop in de pijppassing was ook goed te zien dat het oppervlak sporen vertoonde van erosie (door de hete gassen gedurende 75 jaren). Wat dit betreft heeft de prop aan de uittreezijde van de pijp geen moeilijkheden opgeleverd, hier heeft het materiaal duidelijk minder te lijden gehad.

Om te voorkomen dat er waterlekkage zou optreden langs de draad van de trekstang is in de ene prop een extra kamer gedraaid en hierin een moer vastgelast. Hierover heen is een plaatje gelast  voor een water-en stoomdichte afsluiting. Het draadeind aan de andere zijde is d.m.v. een afdichtingsring en temperatuurbestendige vloeibare pakking lekvrij gemaakt.

Enkele maten: Pijpdiam.uitw. 80 mm, Proppen: dia 80 mm,lengte 60 mm, op 3 graden taps afgedraaid. Trekstang: 16 mm dia, lengte 2.20 mtr met aan beide einden aangelast een stel M16 draadeinden.

Intussen heeft het genoemde draai-weekend plaatsgevonden, dit was zeer succesvol, niet alleen wat betreft het bezoekers-aantal, maar ook met betrekking tot de prop-reparatie, deze constructie is mooi lekvrij gebleken.

Jammer genoeg is tijdens het opstoken voor een volgende draaidag weer een pijp gaan lekken, nu in de andere bank, direct boven de vuurhaard. Ditmaal hebben we gebruik gemaakt van twee kappen welke met een pakkingring op de pijpplaat  met een trekstang om de pijp heen aangetrokken wordt.Dit lukt alleen als de pijpplaat vlak is, van de eerste lekke pijp zat de boring in de ronding van de vlamkast naar de bovenzijde, en moest dus daar een prop gebruikt worden.

 

20171102_100955

 

 

In eerste instantie is bij de tweede pijp in de uitgaande pijpplaat ook een prop gebruikt, maar door het slechte pijpmateriaal lukte dit niet erg goed.

Na deze twee pijpen kunnen we er van uitgaan dat de andere pijpen ook niet zo best meer zijn, dus hebben we een offerte laten maken voor het vernieuwen van alle (62 stuks) vlampijpen, de steunpijpen blijven buiten schot.

20171102_101335

Overzichtsfoto

Het moet gezegd worden, tijdens de laatste draaidag van het jaar met “lichtjes avond” heeft alles zich prima gehouden.  Ook de machines en het buitengebeuren draaiden als een zonnetje, en dat met een publiek van zeker 200 man, over de hele avond gerekend. Al met al een mooie afsluiting voor dit jaar!