activiteiten 2014 – 2015

Voor het achterste winchhok zijn er een paar maatschetsen gemaakt en aan de hand hiervan is materiaal besteld. Het oude hok is gesloopt, waarbij opviel, dat het dekje voor de winches doorveerde en er na schoonmaken gaten in vielen.Hiervoor 6 mm plaat besteld en het oude dunne materiaal boven de dekdragers eruit geslepen waarbij we aan de onderkant van die dragers de klinknagelkoppen hebben laten zitten.De nieuwe plaat pasgemaakt en stuik in het gat gelast.

p1000318

 

 

Na het slopen van het hok hadden we de ruimte om ook de 2 kabelgeleiders gangbaar proberen te maken.Zoals verwacht is dit met veel slaan en ander grof geweld gelukt, ook hadden we profijt van een 3-tons rateltakel.

p1000401

 

 

Ook de achterverschansing en de diverse bijbehorende versterkingsknietjes waren doorgerot en zijn dus eerst vernieuwd.

 

 

 

p1000625

 

Besloten is om het dak een flauwe ronding te geven, voor een betere afwatering.Voor de bevestiging zijn boutjes met een bolkop gebruikt,vanwege het klinknagel-effect.

 

 

 

 

 

Het torentje van de hijskraan was in het verleden verdwenen, dus kon hij ook niet zomaar gekopieerd worden. Het enige wat bekend was waren de afmetingen van de fundatiegaten en het ingeteerde profiel op de plaat van de hijsbok, en de lengte van de oude giek.Ook waren de twee oude lengtes stagen nog aan boord.

nieuw-torentje-1nieuw-torentje-3

Via diverse oude foto’s zijn de verhoudingen t.o.v. de gieklengte opgemeten en aan de hand hiervan is een maatschets gemaakt. Materiaal is besteld en het nieuwe torentje gemaakt. Het geheel is daarna bij een verzinkerij hier in de buurt behandeld.

nieuw-torentje-geplaatst-1

 

 

Alle handbediende winches welke aan dek stonden verkeerden in slechte staat.

p1000660p1000663

 

Deze zijn van hun fundatie gehaald, en waar nodig staalwerk vernieuwd (fundatie balken) en afgebroken tanden gerepareerd.

 

handwinches-2

p1000642

Na montage zijn ze weer in gebruik genomen.

 

 

De oude loopbrug,opgebouwd van (loeizware ) houten balken was erg moeilijk te verplaatsen, en met regen spekglad.

p1000624

 

 

Hiervoor met hoeklijn-materiaal een vakwerk-constructie gemaakt, waarin metalen roosters pasten.Ook dit geheel is in stukken opgebouwd en verzinkt en wel, aan boord op een draaiplaat vastgezet.

Aan de wal rust hij op een fundatie met hierop een hardhouten balk.20-nieuwe-gangway

 

 

Naar dit punt toe is een nieuw stuk bestrating aangelegd.

 

 

 

 

Nu de machine weer zonder problemen draaide, is begonnen met het gangbaar te maken van de aandrijving van de emmers.

Eerst is gekeken naar de lagers bovenop de emmertoren, in één van de lagerschalen zat wat dunne roest en de andere was redelijk schoon.En dat na goed 25 jaar stilstand!  Alles schoongemaakt en wat geschraapt en in de olie gezet.

Elk lager heeft een eigen oliebakje met een katoenen likkertje, deze likkertjes vernieuwd.

De lagers van het emmer rondsel zijn vet-gesmeerd, met de vetpers een paar slagen gegeven tot er vet uit de lagers kwam.

Van de rollen-lagers op de ladder de vetnippels vernieuwd en alles doorgesmeerd.

Na van de drijfriemen in het magazijn een paar goede lengtes te hebben uitgezocht zijn deze op de twee aandrijfwielen ingeschoren. Met de hand tornen ging maar voor een paar slagen met het  tornijzer, maar met een kleine 1/2 tons takel en en lijn op het drijfwiel ging dit toch beter.

Om het wat gemakkelijker te maken hebben we daarna gebruik gemaakt  van een electrisch takeltje. Met wat olie op alle scharnierpunten van de emmers ging dat voorspoedig.  Op een gegeven ogenblik waren we zover, dat alle scharnierpunten of onder of boven over de rollen gedraaid hadden.

Ter illustratie, hier hebben we de hele zomer over gedaan!

Van het opstoken en proefdraaien heeft Ab v.d.Deure daarna een heel mooie Youtube film gemaakt.

 

 

Nadat alles rond en gangbaar was, konden we ook zonder moeite tornen, en hebben we de week erop opgestookt en proefgedraaid.

Eerst waren de emmers nog vol blubber, maar nadat er een geul was ontstaan, kwam er alleen nog maar water.(en af en toe een visje)

Even daarna, met lichtjesavond heeft de molen de hele dag gedraaid. Ook die avond is er heel wat volk aan boord geweest, iedereen kwam op de herrie af!