11 december 2009

Het mag misschien zo lijken dat er na 2005 geen nieuws meer te melden valt over de stoombaggermolen Vooruit, maar niets is minder waar.
Er zijn met behulp van sponsors in natura fors wat werkzaamheden verricht die er op gericht zijn om de stoombaggermolen te behouden en weer in bedrijf te krijgen.

Allereerst zijn de schoorsteen en het onderliggende machinehuis losgemaakt en door een kraan op de wal getild. Door de (Tetrix opleidingen) zijn deze onderdelen gerestaureerd en in goede staat gebracht. Na het verwijderen van het machinehuis en de schoorsteen is een oude legertent geplaatst om de machine en de binnenkant van de molen droog te houden.molen_11dec2009_1

Inmiddels zijn door een kraan het machinehuis en de schoorsteen weer teruggeplaatst.

De baggeremmers zijn in de olie gezet en het grootste deel van het casco is in de verf gezet.

Onder de bezielende leiding van John Kalkman is een groep vrijwilligers bijna dagelijks bezig om de baggermolen in conditie te houden en zaken weer gangbaar te maken.

Van IHC is het nodige plaatstaal ontvangen en met behulp van materiaal dat ter beschikking is gesteld door Triton Lastechniek en Vis Baggerwerken konden diverse stukken van het casco worden vernieuwd.

De bekroning op het werk kwam in september 2009. De ketel is opgestookt, eerst met hout en daarna met kolen. Vervolgens is de machine (na vele jaren) weer gaan draaien. Er bleken een aantal kleine mankementen te zijn die inmiddels al zijn opgelost. Verwacht wordt dat de ketel binnenkort gekeurd zal worden en er worden geen problemen verwacht zodat de ketel goedgekeurd zal worden.

Inmiddels is de baggermolen zover opgeruimd en toegankelijk gemaakt dat het mogelijk is om onder begeleiding de baggermolen te bezoeken. Nadat dit bekend werd is er ruim van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben velen al een bezoek aan de baggermolen gemaakt.
Aan de site zijn enige foto’s toegevoegd van de baggermolen in de huidige staat. Er dienen nog een aantal ingrijpende restauratiewerkzaamheden te worden verricht. Dat dient professioneel te gebeuren. Wij zullen voor de bekostiging daarvan een aantal instellingen aanschrijven die zich bezighouden met het behoud van industrieel erfgoed. Mocht U geïnteresseerd zijn in sponsoring in geld of natura dan vernemen wij dat graag.